G.D.P.R - Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Conform Legislatiei in vigoare, Leagea nr 677/2001 si Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu referire la protectia persoanelor in raport cu prelucrarea datelor personale, GEA DENTA CLINIC SRL se oblige sa respecte in stricte conditii de siguranta legislatia in vigoare.

Prin acceptarea termenilor si conditiilor utilizatorii sunt de acord ca societatea S.C. GEA DENTA CLINIC S.R.L. inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J15/599/2012  avand codul unic de identificare fiscala 30625311, sa prelucreze datele personale comunicate catre aceasta in urmatoarele scopuri:

 NEWSLETTER – avand scop de marketing direct, pentru a ma tine la curent cu produsele, serviciile si/sau evenimentele pe care S.C. GEA DENTA CLINIC le organizeaza.

De asemenea, precizez ca am luat la cunostinta de drepturile mele in calitate de persoana vizata, respectiv:

▪ Dreptul de informare si de acces la date – dreptul de a obtine de la operator informatii cu privire la ce informatii prelucreaza, scopul lor etc.;

▪ Dreptul la rectificarea datelor – dreptul de a obtine de la operator rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc;

▪ Dreptul la stergea datelor (dreptul de a fi uitat) – persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fara intarzieri nejustificate, iar operatorul are obligatia de a sterge datele cu caracter personal fara intarzieri nejustificate;

▪ Dreptul la restrictionarea prelucrarii – este dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor de catre persoana vizata;

▪ Dreptul la portabilitatea datelor – este dreptul de a primi datele cu caracter personal care  privesc persoana vizata şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal;

▪ Dreptul la opozitie – este dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în care se află persoana vizata, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii;

Dreptul de a se adresa justitiei sau autoritatii nationale de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal – dreptul de a se adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.

Consimtamantul in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si furnizarea datelor mentionate mai sus sunt voluntare. Acest consimtamant poate fi revocat in orice moment, cu efect ulterior, printr-o simpla notificare prin e-mail catre contact@geadent.ro sau printr-un simplu click pe butonul de dezabonare. In cazul in care consimtamantul va fi revocat, datele personale nu vor fi utilizate in scopurile mentionate anterior. Pentru mai multe detalii puteti consulta: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_ro